Kom jij de LEADER-groep versterken?

20/02/2017

Kom jij de LEADER-groep versterken?

Kom jij de LEADER-groep versterken?

We hebben een plek vrij in onze LAG! Daarom zijn wij op zoek naar een nieuw lid ter versterking van de LEADER-groep. Geïnteresseerd? Lees dan snel verder...

De ontwikkeling van economie, werkgelegenheid en sociale kwaliteit op het platteland is van groot belang voor de leefbaarheid. In de afgelopen jaren is al veel werk verzet om de leefbaarheid van het platteland te versterken. Noordoost Twente is door de provincie Overijssel voor de periode 2014-2020 aangewezen als LEADER-gebied. Het doel van LEADER is het verder ontwikkelen van de leefbaarheid en de economie op het platteland.
 
LEADER ondersteunt initiatieven die van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf komen en die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Spil in de uitvoering van het LEADER-programma is de Lokale Actie Groep (LAG). Zij signaleert kansen voor nieuwe projecten en stimuleert de ontwikkeling ervan. De LAG beoordeelt welke projecten in aanmerking komen voor een subsidie. De LAG bestaat uit mensen uit het gebied en wordt ondersteund door de LEADER-coördinator.
 
In de LAG is er een plek vacant ter versterking en aanvulling van de LAG. Daarom zijn wij op zoek naar: 

Lid voor de Lokale Actie Groep Noordoost Twente


Lokale Actie Groep (LAG) 
De LAG – ook wel LEADER-groep genoemd – bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners en bestaat uit negen betrokken leden. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en representatieve samenstelling waarbij rekening gehouden wordt met de spreiding over het gebied, inhoudelijke kennis op het gebied van focusthema’s ‘aantrekkelijk leefklimaat’, ‘nieuw ondernemerschap’ en ‘innovatief ontmoeten’ en leeftijd. In verband met de huidige samenstelling van de LAG moedigen wij jonge geïnteresseerden (<30) uit de gemeenten Tubbergen en Losser aan te solliciteren.

De LAG:
  • Is gezamenlijk in staat om vanuit diverse invalshoeken naar focusthema’s en bijbehorende initiatieven te kijken;
  • Is in staat om te denken in crossovers en deze projecten te initiëren en te stimuleren, zowel tussen sectoren als over grenzen heen;
  • Bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse leeftijdsgroepen (<30 jr. 30-55 jr. en 55+).
Wat vragen wij?
Heeft u affiniteit, ervaring en netwerken op het gebied plattelandsontwikkeling? Bent u in staat actief verbindingen te leggen tussen verschillende sectoren? Bent u in staat om te denken en te acteren op de schaal van Noordoost Twente? Bent u bereid om te investeren in kennis van LEADER en plattelandsontwikkeling onder meer door het bijwonen van bijeenkomsten en cursussen? Woont u in de gemeente Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen? Bent u een teamplayer? Dan bent u misschien het nieuwe lid van de Lokale Actie Groep die wij zoeken!

De LAG kent een zittingsperiode van 3 jaar. Na de eerste periode van drie jaar kunnen de leden van de LAG herbenoemd worden.

Werkzaamheden
De LAG komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden projectinitiatieven besproken en wordt besloten welke projecten een bijdrage zullen ontvangen. Tevens wordt de voortgang van het LEADER-programma besproken, waar nodig worden maatregelen genomen om partijen in Noordoost Twente te stimuleren om voldoende projecten van voldoende kwaliteit in te dienen. Incidenteel nemen de LAG-leden deel aan relevante cursussen of bijeenkomsten.

Wat bieden wij LAG-leden?            
LAG-leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en daarmee verband houdende werkzaamheden.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als lid van de Lokale Actie Groep? Stuur een korte motivatie en uw CV uiterlijk 9 maart a.s. naar voorzitter Harry Nijhuis: edha.nijhuis@ziggo.nl. Voor vragen over de LAG kunt u terecht bij Harry Nijhuis en LEADER-coördinator Juliëtte Huis in ’t Veld: 0547-351505 en juliette.huisintveld@marb.nl. Voor meer informatie over LEADER Noordoost Twente verwijzen wij naar onze website www.leadernoordoosttwente.nl.

Vervolgprocedure
Na sluiting van de sollicitatie vindt een voorselectie plaats van mogelijke kandidaten. Deze worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden eind maart plaats. 

Terug naar nieuwsoverzicht

Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland