Over Leader

Over LEADER Noordoost Twente

LEADER Noordoost Twente wil een bijdrage leveren aan een fijne leefomgeving. Een eigen plek waar je lekker kunt wonen, fijn kunt werken en gelukkig kunt leven. Om dit te bereiken zien we een aantal uitdagingen op ons afkomen. We hebben een prachtig landschap, goede ondernemerszin, een sterk saamhorigheidsgevoel en kennen een bruisend verenigingsleven. Maar we worden ook allemaal ouder en het lijkt soms alsof we met de idylle ook de jongeren uit landschap zien verdwijnen. Dat terwijl we ook de economie graag weer wat sterker zouden willen zien. De maatschappij veranderd en de samenleving veranderd mee.

Voldoende uitdagingen dus voor ons om samen met jou aan te werken. Want dat is wat LEADER wil: lokale initiatieven en ideeën (financieel) ondersteunen zodat we samen kunnen werken aan een prachtig Noordoost Twente. Een Noordoost Twente waarin we naar elkaar omkijken, uitdagingen aangaan en kansen benutten.

Samen met jou willen we werken aan een fijne plek om te wonen, te werken en te leven. Heb je een goed idee? Maak dat dan kenbaar bij ons!


Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland