Downloads

Downloads

 

Brochure LEADER 2014-2022 (pdf)
Bekijk onze visie en de projecten van de afgelopen periode.

LOS LEADER Noordoost Twente 2014 2022 (pdf)
LEADER Noordoost Twente: van stuwwal tot Dinkeldal is de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van ons gebied. Hierin staat uitgebreid beschreven welke projecten we zoeken, welke voorwaarden en criteria we daaraan stellen en zijn onze speerpunten onderbouwd met analyses. Ook ons reglement staat hierin beschreven. De animatie (YouTube) is een vereenvoudigde versie van de LOS.
De LOS LEADER Noordoost Twente wordt gecontinueerd tot 2022.

Project-ID LEADER Noordoost Twente (docx)
Om een inschatting te kunnen maken of het initiatief kansrijk is bij LEADER Noordoost Twente, zal een Project-ID ingevuld moeten worden. Op basis van het Project-ID kan de LEADER-coördinator het project verder begeleiden binnen LEADER.

Leidraad projectplan (pdf)
Het format geeft een richtlijn om een projectplan op te stellen. Het is handig om structuur aan te brengen en het project goed op papier te verwoorden. Het bevat alle verplichte elementen voor een LEADER-aanvraag. De LEADER-groep raad aan deze leidraad te hanteren bij het opstellen van het projectplan

Format projectbegroting (xls)
In dit format kan de projectbegroting opgesteld worden. Het is een handige leidraad voor een financieel correcte weergave van de begroting en bevat tevens een voorzet voor een dekkingsplan.

Scoretabel selectiecriteria LEADER Noordoost Twente (pdf)
De LEADER-groep hanteert een scoretabel bij het adviseren en beoordelen van projecten. Deze scoretabel geeft aan welke score de LEADER-groep kan geven aan de genoemde selectiecriteria en hoe zwaarwegend deze zijn.

Handboek online media (pdf)
De LEADER-groep blijft graag op de hoogte van projecten als ze in uitvoering gaan. Daarvoor verzoeken we projecten om de communicatie te delen met LEADER Noordoost Twente via website, Facebook en Twitter. In het handboek online media staan al onze gegeven evenals inspirerende voorbeelden over het posten op social media.

Format projectplan (docx)

Instructievideo toegekende projecten
Heb je voor jouw initiatief een LEADER-subsidie toegekend gekregen? RVO vraagt na toekenning van de subsidie een aantal administratieve activiteiten van initiatiefnemers. Het is belangrijk dat je de juiste informatie hebt, je weet hoe je deelbetalingen doet en waar je terecht kunt met vragen. De instructievideo van RVO geeft uitleg over hoe je dit het beste kunt doen en waar je de informatie kunt vinden.

Handboek voor aanvragers POP3-subsidie
Handboek voor aanvragers van een door een provincie te verlenen subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) of POP3+, waar LEADER Noordoost Twente ook onder valt.


Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland