Jaarschema/vergaderschema

Bijeenkomst Vergaderdata Tijd
Vergadering LEADER-groep /
mogelijkheid presentatie projecten
Donderdag 26 januari 2022 19.15 - 22.15
Vergadering LEADER-groep /
mogelijkheid presentatie projecten
Woensdag 30 maart 2022 19.15 - 22.15
Vergadering LEADER-groep /
mogelijkheid presentatie projecten
Donderdag 11 mei 2022 19.15 - 22.15
Vergadering LEADER-groep /
mogelijkheid presentatie projecten
Donderdag 29 juni 2022 19.15 - 22.15
Vergadering LEADER-groep /
mogelijkheid presentatie projecten
Woensdag 14 september 2022 19.15 - 22.15
Vergadering LEADER-groep /
mogelijkheid presentatie projecten
Woensdag 23 november 2022 19.15 - 22.15
Vergadering LEADER-groep Donderdag 23 februari 2023 19.15 - 22.15

Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland