Procedure & werkwijze

Wat doen wij en hoe werkt het?

1. Idee/Initiatief

Alles start met een goed idee en enthousiasme

2. Contact coördinator

Telefoon: 06 15 13 15 02
E-Mail: juliette.huisintveld@marb.nl

3. Aanleveren project-id

Op basis van het ingevulde Project-ID kan een eerste inschatting gemaakt worden of het initiatief past bij LEADER Noordoost Twente.

4. Persoonlijk gesprek

Uit het gesprek met de LEADER-coördinator blijkt of het initiatief voorgelegd kan worden aan de LEADER-groep. Het Project-ID is de basis voor de eerste kennismaking tussen het initiatief en de LEADER-groep.

5. Open Plein

Twee keer per jaar vindt er een Open Plein plaats. Deze zijn gekoppeld aan de openstellingsperiodes. Op het Open Plein kunnen initiatiefnemers hun project voorleggen aan de LEADER-groep. Oriënterende projectinitiatieven kunnen vijf minuten pitchen. Om te kunnen pitchen is een Project-ID een vereiste. Gevorderde projectinitiatieven presenteren de plannen. Om te kunnen presenteren is naast een Project-ID een projectplan een vereiste.

6. Advies

Op basis van de pitch of presentatie, het project-ID en het projectplan kan de LEADER-groep in de aansluitende vergadering tot een advies komen. Dit advies is richtinggevend en geeft aan of het initiatief passend is binnen de LOS en of de LEADER-groep enthousiast is over het initiatief.

7. Aanvraag indienen provincie

Een aanvraag wordt digitaal ingediend bij de Provincie Overijssel. Twee keer in het jaar wordt een deel van het LEADER-budget voor Noordoost Twente opengesteld. Dit is in maart en in oktober. Het Open Plein vindt minimaal 1 maand voor de openstellingsperiode plaats.

8. Beoordeling LEADER-groep

Als een project positief beoordeeld wordt, brengt de LAG advies uit aan Gedeputeerde Staten om een bijdrage aan het project toe te kennen.

9. Beoordeling positief? Subsidie toekenning

Gedeputeerde Staten nemen vervolgens het formele besluit over de subsidietoekenning.


Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland