Wie kan er meedoen?

Wie kan er meedoen?

Ben je woonachting in de gemeente Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen? Dan zouden we je initiatief kunnen ondersteunen. Daarvoor moet het wel passen binnen onze speerpunten en voldoen aan de criteria zoals ze opgesteld zijn in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) LEADER Noordoost Twente: van stuwwal tot Dinkeldal. Voor Oldenzaal geldt dat alleen initiatieven in het buitengebied van deze gemeente aanspraak kunnen maken op LEADER en initiatieven uit de stad helaas uitgesloten zijn. We dagen trouwens nadrukkelijk jongeren uit om te komen met goede ideeën en initiatieven!


Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland