Wie zijn wij

Wie zijn wij

Spil in de uitvoering van LEADER Noordoost Twente is de LEADER-groep (ook wel Lokale Actiegroep of LAG genoemd). In Noordoost Twente bestaat de LEADER-groep uit negen inwoners die op basis van een selectieprocedure zijn aangesteld. Deze LEADER-groep heeft de overheid (zowel lokaal als provinciaal) en het waterschap als partner.

De LEADER-groep heeft als hoofdtaak om goede initiatieven die leiden tot mooie projecten in Noordoost Twente aan te jagen, te stimuleren, te adviseren en te beoordelen. Dat kan leiden tot de uitvoering van jouw project met een maximum van 50% subsidie.

De LEADER-groep wordt aangestuurd door een LEADER-coördinator, die tevens je eerste aanspreekpunt is. Natuurlijk kan er ook contact gelegd worden met de leden van de LEADER-groep.

Wie zijn wij

Jules Lucas voorzitter - Albergen

“Geboren in Albergen en nog steeds woonachtig in Albergen, samen met mijn vrouw en twee zoons van 14 en 17 jaar. Als architect ben ik onderdeel van METarchitecten in Oldenzaal.
In een brede samenwerking werk ik aan projecten die te maken hebben met herbestemming, herontwikkeling, CPO-trajecten en energiebewust bouwen, zowel zakelijk als particulier.”

Marije Niehoff - Lattrop Brekkelenkamp

“Met man en twee kinderen ben ik woonachtig in het buitengebied van het prachtige Lattrop/Breklenkamp. Ik werk bij een regionaal accountantskantoor als MKB adviseur. In mijn vrije tijd zet ik mij graag in voor de leefbaarheid op het platteland, zowel het behouden als het bevorderen daarvan.”

Nevenactiviteiten
• Lid Buurtschapsraad Lattrop/Breklenkamp
• Penningmeester Stichting Lattrop in Beweging

Miranda Nolten-Westerhof - Beuningen

“Samen met mijn man en vijf kinderen geniet ik van het wonen en werken in Beuningen: het mooiste plekje van Twente. Ik ben gemotiveerd, ambitieus en resultaatgericht. Onze boerderij en melkveebedrijf staan in de gemeente Losser en ook wij houden ons dagelijks met de vraag bezig ‘hoe de toekomst voor onze kinderen eruit zal zien.’ Het prachtige gebied Twente met haar unieke kenmerken moet ook in de toekomst een perfect woon- en leefgebied blijven. Mijn specialisme is niet alleen het agrarisch gebied maar ook heb ik ook toeristische belangen. Mijns inziens is samenwerking essentieel om een plan te doen slagen en dit is dan ook het toverwoord voor elk toeristisch bedrijf. Werk en gezin heb ik altijd gecombineerd met een actieve bijdrage in de gemeenschap.”

Nevenactiviteiten
• Werkzaam als Melkveehouder in maatschap
• Werkzaam als Backoffice medewerker VVV Ootmarsum-Dinkelland
• Medezeggenschapsraad Mariaschool Beuningen
• Vof-er Zwemclub de Dinkel
• Lid van het bestuur van de locatieraad Parochie Beuningen
• Aspirant-bestuurslid LTO, afdeling Losser
• Lid van het bestuur ‘Boerinteressant’,
• Organiseren van huiskamerbijeenkomsten samen met boerinnen

Myrian Reuvers - Harbrinkhoek

“Ik ben zelfstandig ondernemer, geboren en getogen in Tubbergen en tegenwoordig samen met mijn man en twee kinderen woonachtig in Harbrinkhoek. Ik zet mij graag in om met de sterke eigenschappen van de Twentenaren te werken aan een vitaal Noordoost-Twente waar we allemaal trots op kunnen zijn.”

Nevenactiviteiten
• Lid Raad van Commissarissen Rabobank Noord en West Twente
• Voorzitter Stichting Vrienden van Stichting Welzijn Tubbergen

Kristel Scholten Linde - Groot Agelo

“Samen met mijn man en vijf kinderen woon ik in de mooie buurtschap Agelo waar ik een agrarisch onderneemster ben op eigen melkveebedrijf met daarnaast een educatieve- en reacreatieve tak. Een vitaal en economisch gezond platteland is van belang om gelukkig te kunnen leven in dit stukje tuin van Nederland.”

Nevenactiviteiten
• Werkgroep gezinsviering parochie Lumen Christi
• Vrijwilligerswerk bassisschool ’n Boaken agelo
• Ledenraadslid Royal FrieslandCampina
• Districtradslid Royal FrieslandCampina tevens district secretaris.
• Commissaris Rabobank Twente Oost

Madeleine ter Laak - Oldenzaal

“Ik ben geboren en getogen in Oldenzaal, samenwonend, heb twee kinderen, studeerde bestuurskunde aan de UT, ben gemeenteraadslid in Oldenzaal geweest en momenteel werkzaam als senior adviseur bij de Kamer van Koophandel (KvK), regio Oost. Ik wil me met passie inzetten voor de sociaal economische ontwikkeling in Noordoost Twente, zodat onze volgende generaties een fantastisch woon en werkklimaat in Noordoost Twente kunnen ervaren.”

Nevenactiviteiten
• Lid MR Drieëenheidschool Oldenzaal

Rob Velthuis - Denekamp

“Ik ben zelfstandig architect en woon en werk met vrouw en drie zoons in Denekamp. Geboren in 1974 in Ootmarsum en daar en in Oldenzaal en Almelo op school gezeten. Al hardlopend en wielrennend heb ik Noordoost Twente leren kennen en waarderen. Om dit mooie landschap in stand te houden, maar vooral ook leefbaar te houden draag ik graag mijn deel bij aan LEADER.”

Adrie Strikker - Hemmink - De Lutte

“Als Twentenaar in hart en nieren woon ik met veel plezier in het prachtige De Lutte, samen met mijn man en twee dochters. Ik ben werkzaam als zelfstandig taxateur juweliersartikelen. Daarnaast geef ik lezingen over juwelen en zilver. Mijn passie is dus geschiedenis.”

“Voor de huidige en toekomstige generaties is het belangrijk Twente leefbaar te houden. Nieuwe economische en culturele activiteiten zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Graag werk ik mee aan het creëren van de nieuwe geschiedenis van Twente!”

Karina Voets - Reutum

“Als geboren Losserse alweer 18 jaar samenwonend met man en dochter in Reutum. Kunst is mijn passie. In mijn vrije tijd schilder ik, volg ik kunstgeschiedenis, bezoek musea en zet ik mij graag in voor kunst en cultuur als vrijwilliger bij o.a. Glasrijk Tubbergen en Hof van Tubbergen. Door dit vrijwilligerswerk is mijn betrokkenheid bij cultuur in onze regio alleen maar toegenomen. Voor de leefbaarheid, maar zeker ook voor een goed vestigingsklimaat is cultuur van groot belang, daar zet ik me graag voor in. Samenwerken en verbinden om de leefbaarheid van het platteland te behouden en versterken geeft mij veel energie. Ik ben ervan overtuigd dat wij in het mooiste stukje Nederland wonen. Daar ben ik trots op en ik draag die Twentse trots graag uit!”

Juliëtte Huis in ‘t Veld

“Als LEADER-coördinator ben ik vaak het eerste aanspreekpunt en kom ik bij veel mensen thuis of op locatie. Daar word ik vaak vol enthousiasme en met passie bijgepraat over het initiatief. Dit enthousiasme is essentieel om ideeën verder te ontwikkelen richting mooie projecten. Projecten die van meerwaarde zijn voor Noordoost Twente en waarop de initiatiefnemer, LEADER-groep en zelfs het gebied trots kan zijn. Samenwerking en verbinden is daarbij essentieel voor een mooi resultaat. In de rol als LEADER-coördinator hoop ik zo mijn bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving in Noordoost Twente. Want hoewel tegenwoordig woonachtig in Markelo - opgegroeid in Saasveld - blijft dit een fantastisch mooi gebied.”


Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland