De Tuinen van Herinckhave

De Tuinen van Herinckhave

Net buiten het dorp Fleringen, aan het einde van een lange laan ligt het landgoed Herinckhave. Een plek waar de geschiedenis van Noordoost Twente tot leven komt. Met behulp van een LEADER bijdrage is op het landgoed een historische Twentse veldschuur herbouwd. Deze doet dienst als multifunctioneel bedrijfsgebouw. Daarnaast is een biologisch groente- en fruitteeltbedrijf ontwikkeld en is een tuindersechtpaar geworven om deze te bestieren. Door de toevoeging van deze economische dragers kan het landgoed in stand gehouden worden en blijft een plek vol historie behouden voor Noordoost Twente.

Kijk voor meer informatie op de website: http://www.tuinenvanherinckhave.nl

Terug naar projectoverzicht

Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland