Huiskamer Manderveen

Huiskamer Manderveen

Een plek waar iedereen elkaar ontmoet en spreekt, om te weten wat er speelt en leeft. Zo’n plek, het fundament van het dorp, is onmisbaar voor de zorg om en voor elkaar. In Manderveen slaan alle inwoners in het dorp de handen ineen om een plek te creëren voor het rijke verenigingsleven, de school en de zorg. Dat is nodig omdat de afzonderlijke locaties in de toekomst lastig overeind kunnen blijven. Het langer thuis blijven wonen van ouderen zorgt ook voor behoefte in nieuwe activiteiten. Door een samenvoeging ontstaat wisselwerking en nieuwe samenwerkingen, waardoor de leefbaarheid wordt vergroot.

Terug naar projectoverzicht

Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland