Multifunctioneel Dorpshart Noord Deurningen

Multifunctioneel Dorpshart Noord Deurningen

Door de komst van Kulturhus de Mare heeft de leefbaarheid in Noord Deurningen een grote impuls gekregen. Veel activiteiten, van sport tot cultuur, vinden er plaats. Om dit succesvol te houden is het doorontwikkelen van de dorpskern van groot belang. Met verschillende bewoners van Noord Deurningen zijn gesprekken gevoerd en samen is tot een integrale aanpak gekomen.

Multifunctioneel Dorpshart Noord Deurningen is de herinrichting van de dorpskern. Door de integrale aanpak ontstaat er een zichtbare dorpskern die recht doet aan zowel de geschiedenis van het dorp als ook een echte ‘belevingsplek’ met voorzieningen voor jong en oud.

De basis is de geschiedenis van het dorp Noord Deurningen. De vroegere ‘plint’ komt terug door middel van een border rondom de dorpskern. Dit komt ten goede aan flora en fauna en geeft educatief ook mogelijkheden. De parkeerplaats is verouderd en wordt vernieuwd. In de vernieuwing van de parkeerplaats wordt ook rekening gehouden met culturele- en sportevenementen. Een mooie toevoeging voor de leefbaarheid Noord Deurningen.

Terug naar projectoverzicht

Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland