Natuurboerderij Brunninkhuizen

Natuurboerderij Brunninkhuizen

In het Springendal tussen de graanvelden staat natuurboerderij Brunninkhuizen. De natuurboerderij maakt zich hard voor gezonde en eerlijke voeding waarbij natuurbehoud, dierenwelzijn en milieu belangrijke pijlers zijn. In het project duurzaamheid en gezondheid van grond tot mond wil de natuurboerderij samen met grondeigenaren en telers kennis over duurzame voedselproductie vergroten. Zo worden onder andere teeltplannen en praktijklessen ontwikkeld en teeltmachines getest voor graanproducten. Het ophalen van kennis en het testen in de praktijk geeft een basis voor gedegen investeringen en de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw in de regio. Op een slimme manier wordt extensief boeren in of tegen de rand van natuurgebieden gecombineerd met het unieke karakter van Noordoost Twente en het vermarkten van streekproductie.

Terug naar projectoverzicht

Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland