Ridder Hugo Belevingspad 't Stift

Ridder Hugo Belevingspad 't Stift

Het Stift nabij Weerselo is al eeuwenlang een bijzondere plek. Met zijn monumentale gebouwen, hoge bomen en rijke geschiedenis geldt het sinds 1973 als beschermd dorpsgezicht. ’t Stift wil graag een thuis zijn voor haar bezoekers, zodat dit bijzondere stukje geschiedenis beleefd kan worden door verschillende doelgroepen. Met het Ridder Hugo Belevingspad wordt de aantrekkingskracht voor de jongere bezoekers vergroot door een educatieve route, houten speeltoestellen, geocaching en een educatief programma. De toegankelijkheid van 't Stift voor oudere bezoekers wordt vergroot door het aanpassen van de voorzieningen zoals de paden, parkeerplaats en verlichting. Tot slot zet ’t Stift in op verbinden van de doelgroepen door de inrichting van de Stiftwijzer als multifunctionele ontmoetingsruimte.   

Terug naar projectoverzicht

Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland