Thijplein Rossum

Thijplein Rossum

Het huidige centrumplein van Rossum is een sfeerloze parkeerplaats met een weg erdoorheen. Voor het organiseren van activiteiten is geen ruimte en ontbreken faciliteiten. Het plein heeft geen bindende factor in het dorp.

Door de situatie een herinrichting te geven zal het plein transformeren in een gezellig dorpsplein waarbij ontmoeting, veiligheid, gezelligheid, groen en activiteiten voor jong en oud de kernwaarden worden. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijker leefklimaat, meer ontmoeting, een veiligere plek voor kinderen en ouderen en extra faciliteiten voor verantwoord ondernemerschap. Daarnaast wordt er bij de herinrichting gekeken naar een duurzame toekomst in de vorm van klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit. Het belangrijkste doel is een plein met een verbindende functie binnen het dorp.

Terug naar projectoverzicht

Gemeente Tubbergen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Losser
Gemeente Dinkelland
European Nerwork for Rural Development
Marb Consultancy
Netwerk Platteland