Scroll verder icoontje
Mooie foto
Over Leader

Wat is LEADER?

LEADER ondersteunt lokale initiatieven door advies, begeleiding en een financiële bijdrage. Initiatiefnemers met een mooi idee voor het dorp of de regio kunnen bij ons terecht. We kijken of het project past binnen de speerpunten die gelden voor de betreffende periode. Past het project? Dan begeleiden de coördinatoren het complete project van plan naar aanvraag.
Groepsfoto van het LAG-team

Meer dan een subsidiepot

Maar LEADER is meer dan een subsidiepot alleen. Initiatiefnemers worden begeleid van plan naar aanvraag, men wordt verder geholpen en eventueel verwezen naar andere subsidiegelden en/of kennisnetwerken.

Ook ondersteunt LEADER in de brede gebiedsontwikkeling in Noordoost Twente. We zetten voorop wat er leeft, wat er kan en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen voor onze regio. De spil in deze uitvoering is de LAG (Lokale Actie Groep).

Wat doet de LAG?

Lokale Actie Groep

De LAG is een groep inwoners uit de regio met elk een eigen netwerk en een eigen expertise. De LAG-leden kijken of een project past bij de speerpunten, ze denken mee, adviseren en beoordelen uiteindelijk de subsidieaanvraag.

In Noordoost Twente bestaat de Lokale Actie Groep (LAG) uit tien personen, waarvan één afgevaardigde vanuit de overheid en daarnaast inwoners uit het gebied. De leden zijn op basis van een selectieprocedure aangesteld. De overheid (zowel lokaal als provinciaal) en het waterschap zijn partner.
De LAG heeft als hoofdtaak om goede initiatieven, die leiden tot mooie projecten in Noordoost Twente, aan te jagen, te stimuleren, te adviseren en te beoordelen. Dat kan leiden tot de uitvoering van jouw project met een maximum van 50% subsidie. Voor jongeren (onder de 35) is er zelfs 65% subsidie beschikbaar.

De LAG wordt aangestuurd door een LEADER-coördinator, die tevens je eerste aanspreekpunt is. Natuurlijk kan er ook contact gelegd worden met de leden van de LAG.
Welke initiatieven ondersteunen we?

Lokale Ontwikkelings Strategie

In de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) staat uitgebreid omschreven welke projecten we ondersteunen, welke voorwaarden en criteria we daar aan stellen en welke speerpunten we nastreven. Ook ons reglement staat hierin beschreven.

De LOS is opgesteld aan de hand van een uitgebreid gebiedsproces dat gevoerd is met inwoners, LAG-leden, ondernemers, bedrijven, stichtingen en andere betrokkenen van het gebied.
Je kan dus met recht zeggen dat LEADER vanuit de bewoners tot stand komt!
Samen

Een project werkt als het goede kansen biedt voor iedereen. Een project is altijd een breed gedragen idee, met een zichtbaar groot draagvlak.

Verbinding

In een project zijn waardevolle verbindingen zichtbaar tussen verenigingen, organisaties, ondernemers en overheden.

Innovatief

In een project zijn altijd minimaal twee innovatieve thema’s geïntegreerd. Bij de thema’s kun je bijvoorbeeld denken aan biodiversiteit, cultuur en educatie.

Duurzaam

Een project draagt bij aan een gezonde economie die groei en werkgelegenheid bevordert, gebaseerd op de toekomstige generaties. Daarnaast draagt het bij aan gendergelijkheid, inclusie en de ontwikkeling van het landelijk gebied.

Doet geen afbreuk aan

Een project doet geen afbreuk aan al het moois dat Noordoost Twente te bieden heeft. Het karakter en de identiteit van het gebied blijven gewaarborgd.

Vereenvoudigde

Stappen

Past jouw idee bij Leader? Lees dan verder. In de stappen hieronder wordt aangegeven hoe een initiatief van een idee tot een afgerond project komt. Het uitgebreide stappenplan staat ook op de site.
Je hebt een idee
1

Jullie hebben een idee en zoeken hierbij ondersteuning of financiering. Neem daarvoor contact op met de coördinator. Je kunt ook eerst onze Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) doorlezen of het stappenplan op de website doornemen.

Deel je idee
2

Wanneer de coördinator de aanmelding heeft ontvangen zal hij contact met jullie opnemen om een afspraak te maken op locatie. Het kan zijn dat daar ook iemand van de LAG bij aansluit. LEADER wordt uitgelegd en de plannen worden doorgenomen.

Sluit het niet aan bij de doelen van LEADER?
Dan kijkt de coördinator met jullie mee naar andere mogelijkheden.

Sluit het wel aan? En zijn jullie zo ver om jullie project te pitchen, dan kun je het pitchformulier invullen en opsturen. Samen met de coördinator plannen jullie het pitch-moment.

Voldoet jouw idee?
3-6

Na de pitch hoor je of jullie idee past bij de standaarden van LEADER. Het kan ook zijn dat jullie nog wat dingen moeten aanpassen of dat er een aantal LAG-leden op bezoek komen om er over verder te praten. Daarnaast blijft er intensief contact met de coördinator, die langs komt als dat nodig is.

Als het idee past, kun je het format projectplan invullen en een laatste keer aan de LAG voorleggen. Als je een Go krijgt kun je het indienen bij de RVO.

RVO goedkeuring
7-9

Nadat jullie initiatief bij de RVO is ingediend, neemt de RVO 13 weken de tijd om het project te beoordelen. Bij vragen zullen ze contact opnemen met de coördinator of initiatiefnemers.

Als het project positief wordt beoordeeld krijgen jullie een MEMO opgestuurd. Als deze is ontvangen, gaat het nog een laatste keer langs de LAG. Hier volgt de eindbeoordeling.

Aan de slag
10-11

Na de goedkeuring krijgen jullie een beschikking (verlening) van de RVO.

Er volgt een startgesprek met de RVO, de provincie en de LEADER-coördinator. Dan kunnen jullie aan de slag!

Enthousiast geworden?

Dit is een vereenvoudigde weergave. Bekijk en doorloop het volledige stappenplan op onze “Stappenplan” pagina.

Meer informatie nodig of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Of wil je meer weten over de lokale ontwikkelstrategie van Noordoost Twente? Vul het contactformulier in en wij nemen per telefoon of e-mail contact met je op.

Kom in contact
Contactformuiler

Kom in contact

Vul het onderstaande contactformulier in en verstuur deze. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op!
Oeps! Er ging iets mis. Controleer je invoer.
Kruisje om te sluiten.