Scroll verder icoontje
Mooie foto
Volledige

Stappenplan

Je hebt een idee
1

Hebben jullie een goed idee? En ben je nu op zoek naar ondersteuning of financiering? Neem dan contact op met de LEADER-coördinator. Je kunt ook eerst onze Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) doorlezen of dit stappenplan goed doornemen.

Als jullie hier jullie project aanmelden, neemt de coördinator zo snel mogelijk contact met jullie op.

Deel je idee
2

Wanneer jullie idee is binnengekomen zal de LEADER-coördinator contact met jullie opnemen. De coördinator komt graag op bezoek op locatie.

Tijdens het kennismakingsgesprek op locatie wordt LEADER verder uitgelegd en kunnen de plannen worden doorgenomen. Met in het achterhoofd altijd de vraag; ‘In hoeverre/hoe draagt dit project of initiatief bij aan een fijnere leefomgeving in de buurt?’.

Ook zullen we ons eerlijk afvragen of het project bij LEADER past. Als dat zo is, kijken we samen wat er nodig is om verder te komen. Past het project (nog) niet bij LEADER, dan kijkt de coördinator mee voor andere mogelijkheden, of hoe het idee kan worden bijgeschaafd zodat het wel aansluit op de speerpunten  van LEADER. Na dit gesprek kan een ‘go’ worden gegeven voor het voorbereiden van de pitch die zal worden gegeven aan de gehele LAG .

De LAG beoordeelt samen of het initiatief past bij de standaarden van LEADER. 
Bij het delen van jullie idee vragen we jullie vaak om alvast te starten met het invullen van het format projectplan.

Voldoet het aan de speerpunten?
3
LEADER speerpunten
 • aanpak van onderop
 • samenwerking
 • vernieuwing
 • versterken landelijk gebied
 • sociale cohesie
 • behouden/versterken voorzieningenniveau
 • organisatorische haalbaarheid
 • financiële haalbaarheid
Vragen over deze stap?
Neem contact op

Jullie werken het idee uit in het projectplan. Het is belangrijk dat het plan voldoet aan de eisen van LEADER en aan de doelen van de LOS van Noordoost Twente: 

Samen - een project werkt als het goede kansen biedt voor iedereen.

In verbinding - een plan staat altijd in verbinding met andere acties voor ontwikkeling van het landelijk gebied. 

Innovatief - het draagt bijvoorbeeld bij aan biodiversiteit, cultuur, milieu, kunst, mobiliteit, veerkrachtige landbouw en ga zo door.

Duurzaam - dit staat voor een gezonde economie met werkgelegenheid, gebaseerd op onze toekomstige generatie, zodat een ieder die na ons leeft ook kan genieten van deze gezonde economie. 

Doet geen afbreuk aan - al het moois dat Noordoost Twente al heeft.

De doelen van de LOS staan uitgebreid omschreven in de LOS.

Pitch jullie idee
4
Vereisten
 • De Pitch duurt maximaal 10 minuten
 • Er is 10 minuten tijd voor mogelijke vragen van de LAG
Vragen over deze stap?
Neem contact op

Samen met de coördinator kijken jullie of jullie kunnen komen pitchen bij de LAG. Hiervoor kun je het pitchformulier invullen en opsturen. In het formulier staat ook hoe de pitch er uit zal zien. Samen met de coördinator plannen jullie een afspraak.

Focus van de pitch:
 • Op welke manier voldoet het initiatief aan de doelen van de LOS?
 • Hoe zorgen jullie ervoor dat het organisatorisch haalbaar is?
 • Hoe zorgen jullie ervoor dat het financieel haalbaar is?
 • Hoe is de cofinanciering geregeld?

Maak een projectplan
5
Heb je vragen over deze stap?
Neem contact op

Nu is het echt tijd om het projectplan vorm te geven. Vul het allemaal zo volledig mogelijk in. De coördinator kan tussentijds meedenken en tips geven. Is je projectplan af? Dan ga je nog een keer langs de LAG.

2de keer naar de LAG
6
Vragen over deze stap?
Neem contact op

De LAG ziet jullie nog graag één keer terug voor jullie het initiatief bij de RVO aanleveren. We nodigen jullie uit om aanwezig te zijn bij de vergadering, zodat de LAG jullie vragen kan stellen over het plan, om zo een goed gevoel te krijgen bij jullie ideeën en denkwijze.

Na de vergadering worden jullie gebeld en krijgen jullie feedback. Deze feedback kan nog verwerkt worden in de plannen en dan kan het worden ingediend bij de RVO.

Naar de RVO!
7
Vereisten
 • Account bij RVO
 • Formulieren van de RVO
 • Cofinancieringsverklaring
Vragen over deze stap?
Neem contact op

Om een subsidieaanvraag in te dienen bij RVO is het nodig om een account aan te maken. Dit kan via de webportal van RVO. Hier is E-herkenning voor nodig. Voor meer informatie over E-herkenning klik hier.

Wanneer je een account hebt aangemaakt kun je de aanvraag starten en de gevraagde documenten uploaden. Alles moet in de voorgeschreven projectformats van RVO. Je kunt de formulieren van rvo vinden via deze link. Ook alle andere documenten die relevant zijn (zoals vergunningen en bouwtekeningen etc.) moeten hier worden geüpload. De LEADER-coördinator regelt de cofinancieringsverklaring bij de penvoerder.

De RVO heeft 22 weken de tijd om het project te beoordelen. De beoordeling van RVO gaat naar de LAG voor de eindbeoordeling.

Om je op weg te helpen in de aanvraag kun je gebruik maken van een stappenplan, download deze hiernaast.

Beoordeling & besluit
8
Acties
 • Informeren besluit LAG door coördinator
 • Ontvangen schriftelijk akkoord op beslissing voorzitter
Vragen over deze stap?
Neem contact op

Wanneer de MEMO van de RVO binnen is bij de LAG zal deze besproken worden tijdens de eerstvolgende vergadering. In die vergadering volgt de eindbeoordeling. Na die beoordeling zal de coördinator jullie telefonisch informeren over het besluit van de LAG. Hierna wordt het beoordelingsformulier naar de voorzitter van de LAG verstuurd. De voorzitter geeft schriftelijk, per mail, akkoord op de beslissing.

Afgifte verleningsbeslissinging & besluit
9
Vereisten
 • Affiche LEADER ophangen bij het project
Acties
 • Startgesprek RVO, provincie, coördinator en initiatiefnemers
Vragen over deze stap?
Neem contact op

De coördinator stuurt het beoordelingsformulier van de LAG naar de RVO. De RVO zal dan de zogenaamde verleningsbeslissing afgeven. Dit is een brief waarin de subsidie officieel wordt toegekend.

RVO, de provincie en de LEADER-coördinator plannen een startgesprek met de initiatiefnemers. Tijdens dit gesprek wordt de verlening besproken.  Na het gesprek ontvangen jullie een affiche (A3) om op te hangen bij het project. Dit is een communicatieverplichting waar aan voldaan moet worden voor de subsidiebeschikking. Klik hier voor meer informatie over de communicatieverplichtingen.

*Bij een positief besluit van de LAG (stap 8) kan het project zonder risico starten. Jullie hoeven niet te wachten op het startgesprek.

Project uitvoering
10
Vragen bij deze stap?
Neem contact op

Als initiatiefnemer zijn jullie verantwoordelijk voor de uitvoer van het project en de daarbij horende verplichtingen. Zoals het bijhouden van een administratie, het bijhouden van uren, het indienen van wijzigingsverzoeken, voortgangsrapportages en deelbetalingen. De RVO geeft hierover informatie.

Het project kan worden uitgevoerd binnen de start- en einddatum zoals in vermeld in de verleningsbrief van de RVO. Tijdens deze fase kunnen natuurlijk wijzigingen plaatsvinden betreft de planning, uitvoer, et cetera. Wanneer dit het geval is, zijn jullie verplicht dit officieel aan te geven en in te dienen bij RVO.‍

De coördinator helpt jullie graag als er vragen zijn, bijvoorbeeld bij het doorvoeren van wijzigingen, of tijdens de uitvoer van het project.

Afronding & LEADER plaquette
11
Vereisten
 • Alle administratie afronden
 • Vaststellingsverzoek indienen
 • Ontvangen vaststellingsbrief
 • Zichtbaar ophangen plaquette
Vragen bij deze stap?
Neem contact op

Tot 3 maanden na de einddatum kan het project alle administratie afronden. Dit is de taak en de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. De coördinator is het eerste aanspreekpunt en ondersteunt waar nodig.

Na het indienen van het vaststellingsverzoek ontvangen de initiatiefnemers een vaststellingsbrief. 

Wanneer het project volledig is afgerond, ontvangen jullie als initiatiefnemers een officiële plaquette van de LEADER-coördinator en de LAG-leden. Deze dient zichtbaar opgehangen te worden bij het project, ook dit is een communicatieverplichting waar aan voldaan moet worden voor de subsidiebeschikking.  

Webclip LEADER

Meer informatie nodig of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Of wil je meer weten over de lokale ontwikkelstrategie van Noordoost Twente? Vul het contactformulier in en wij nemen per telefoon of e-mail contact met je op.

Kom in contact
Contactformuiler

Kom in contact

Vul het onderstaande contactformulier in en verstuur deze. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op!
Oeps! Er ging iets mis. Controleer je invoer.
Kruisje om te sluiten.