Scroll verder icoontje
Mooie foto
Subsidie aanvragen

Wie kan er mee doen?

Ben je woonachting in de gemeente Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen? Dan zouden we je initiatief kunnen ondersteunen.

Daarvoor moet het wel passen binnen onze speerpunten en voldoen aan de criteria zoals ze opgesteld zijn in de Lokale Ontwikkelingsstrategie.
Groepsfoto van het LAG-team
Waaraan moet je voldoen?

De selectiecriteria

Conform de wettelijke regels rond LEADER vindt toekenning van subsidie plaats op basis van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS. Projecten worden beoordeeld op:
De mate waarin het project bijdraagt aan de speer-punten van de LOS
Samen
Verbinding
Innovatief
Duurzaam
Doet geen afbreuk aan
De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER
  • Aanpak van onderop
  • Samenwerking
  • Vernieuwing
  • Versterken landelijk gebied
  • Sociale cohesie
  • Behouden/versterken voorzieningenniveau
  • Financieel haalbaar
  • Organisatorisch haalbaar
Meer over

Budget en manier van openstellen

Er is sprake van een doorlopende openstelling voor dit subsidieprogramma. Dat betekent dat je te allen tijde een aanvraag in kunt dienen. Wij nemen deze dan onze eerstvolgende vergadering in behandeling.

We hopen dat het programma op 2 april 2024 opengesteld wordt!
Vergaderschema
Wednesday
18
September
2024
Tijd:
19.15 - 22.15
Wednesday
27
November
2024
Tijd:
19.15 - 22.15
Het budget voor deze LEADER periode is vastgesteld op

€ 1.296.562,76

Hiervoor is € 200.000,- specifiek beschikbaar voor projecten waar jongeren bij betrokken zijn.
Resterende beschikbare budget:

€ 1.296.562,76

Waar

Maak ik het begin?

Hebben jullie het gevoel dat jullie initiatief past bij de doelen van LEADER? Dan kunnen jullie contact opnemen met de LEADER coördinator. De coördinator kijkt samen met jullie naar de juiste vervolgstap. Bijvoorbeeld het opstellen van het projectplan, het plannen van de pitch of eerst een afspraak om het idee nog even goed door te spreken.